Najem streh za sončne elektrarne

Postavitev sončne elektrarne izvajamo tudi na najete strehe ali zemljišča. Pri tem morata investitor-najemnik in najemodajalec skleniti najemno pogodbo, v kateri so dorečeni pogoji najema, kot npr.: čas najema, cena za najem (fiksna ali vezana na prihodke), plačila in roki (enkratno ali letno), kaj se zgodi po preteku pogodbe,....

Pri sklenitvi pogodbe je pomembno, da je le ta korektna in čimbolj jasno definira odnos najemnik - najemodajalec.

Za naše projekte iščemo primerne strešne površine za dolgoročni najem.

V kolikor razpolagate s streho velikosti nad 300 m2, ki jo lahko oddate v najem, nas kontaktirajte na pisarna@pvsol.si.

Obstaja tudi možnost prenove vaše strehe s strani investitorja-najemnika, v kolikor je to potrebno in sprejemljivo za najemodajalca.

Postopek oddaje strehe

  • kontakt in posredovanje osnovnih podatkov o strehi (velikost in vrsta strehe, lokacija, usmerjenost, starost, transformatorska postaja,...)
  • obisk in ogled lokacje / strehe objekta; predstavitev pogojev najema
  • ponudba za najem strehe
  • sklenitev najemne pogodbe

V kolikor je v interesu najemodajalca, se lahko skupaj z nami odloči za investicijo v sončno elektrarno. V tem primeru se kot njegov vložek šteje tudi najemnina, ki bi jo sicer prejel z oddajanjem strehe, mi pa poskrbimo za realizacijo projekta (od projektne zasnove, pripravo potrebne dokumentacije in pridobivanjem potrebnih dovoljenj, montažo in priklop na omrežje).