Vzdrževanje sončnih elektrarn

Do danes je bilo zelo veliko sončnih elektrarn postavljenih in priklopljenih na omrežje, vendar pa delovanje sončne elektrarne ni odvisno od same LOKACIJE, MATERIALA in izvedbe KONSTRUKCIJE, ampak je bolj pomembno PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE teh elektrarn, saj lahko na tak način dosežemo varno, optimalno delovanje in donosen izplen sončne elektrarne.

Podjetje PVSOL d.o.o. vam ponuja kvalitetno vzdrževanje vaših sončnih elektrarn, saj smo za investitorje izvedli več kot 70 sončnih elektrarn po vsej Sloveniji, katere tudi vzdržujemo z namenskimi inštrumenti in usposobljenim kadrom.

Lastnik sončne elektrarne je zakonsko odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje sončne elektrarne, kar pomeni imeti usposobljen kader ali pogodbeno usposobljenega zunanjega izvajalca.