Sončne elektrarne

Zakaj investiramo v sončno elektrarne?

Z investicijami v projekte sončnih elektrarn na najetih strešnih površinah prispevamo k čistejšemu okolju in obnovljivemu načinu proizvodnje električne energije. Prevzemamo potrebne garancije za izvedbo in financiranje projektov.

V Sloveniji so za obdobje 15. let zagotovljene višje odkupne cene, ki jih zagotavlja država vsem kvalificiranim proizvajalcem električne energije. Po tem obdobju se proizvedena električna energija plasira na trgu po tržni ceni.

Investiramo in projektiramo sončne elektrarne

Sončna energija oddaja svetlobo in toploto, ki jo zemlja s pridom izkorišča. Je osnova za življenje že od samega nastanka zemlje in danes z razvojem fotovoltaike vse bolj pomemben vir električne energije v boju proti podnebnim spremembam.

Proizvodnja električne energije poteka s pretvorbo toplotne energije v električno (concentrating solar power CSP) ali koriščenjem fotovoltaične tehnologije (photovoltaics PV).

Nekaj primerov projektov fotovoltaičnih elektrarn in termalnih solarnih elektrarn.

solarthermal energy-photovoltaic