Izračun prihrankov hišne sončne elektrarne

kWh/mesec
€/kWh
kWh/leto
kW
kos
m2
kW
let
kW/kWh
kWh
€/leto
€/kWh
Cena upošteva: stroške zavarovanja, vzdrževanja, degradacijo moči modulov in rast cene električne energije.

Izračun upošteva: stroške zavarovanja, vzdrževanja, degradacijo moči modulov in rast cene električne energije.
Predvidena življenska doba je 20 let, ocenjen izplen elektrarne je 1000 kWh/kW, pogoj je dovoljšna obračunska moč hišnega priključka.